Hakkımızda

Hakkımızda

Neden Doğalgaz ?

Doğal gaz metan, etan, propan gibi hafif moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.
En önemli özelliği temiz bir yakıt olması ve çevreyi kirletmemesidir. Gaz halinde olması nedeniyle hava ile daha iyi bir karışım oluşturarak kolay yanar, tam yandığında mavi bir alev oluşturur.
Doğal gaz boru hattı ile Rusya'dan, İran'dan ve sıvılaştırılmış olarak tankerlerle Cezayir ve Nijerya'dan temin edilmektedir. Gaz halinde olması nedeniyle daha hassas kontrol edilebilme imkanı bulunmaktadır. Ucuzluk sıralamasında yıllardır en ucuz yakıtlardan biridir.
Doğal gazın başlıca özellikleri şunlardır:
Renksizdir, Kokusuzdur, Zehirsizdir, Havadan hafiftir. Kokusuz olması nedeniyle sızıntısı fark edilemeyeceğinden, özel olarak kokulandırılmıştır. Havadan hafif olması nedeniyle yükseldiğinden LPG'ye göre bir avantaj teşkil etmektedir.

Doğalgazın Avantajları
Doğalgaz çevreyi kirletmeyen yakıttır:
Çevreyi kirleten üç ana faktör doğal gaz dumanı içerisinde bulunmamaktadır. Bunlardan birincisi kükürt oksitlerdir. Bu madde duman gazındaki ve havadaki nemle, sülfürik aside dönüşür. Böylece hem kazan borularını, hem de asit yağmurları ile çevreyi aşındırır ve tahrip eder. Ayrıca solunması halinde insanlar için zehirleyici etkisi vardır. İkincisi is ve uçan kül parçacıklarıdır. Özellikle kömür yakılması halinde çevreye yayılan bu katı parçacıklar temizlik ve insan sağlığı açısından son derece zararlıdır. Ayrıca kazan yüzeylerini kaplayarak verimi ve ısıl kapasiteyi düşürürler. Üçüncü faktör ise yanmamış gazlardır. Bunlar içinde özellikle karbon monoksit belirli dozlara ulaştığında öldürücü etkisi olan son derece zararlı bir maddedir. Her üç zararlı da doğal gaz yanma ürünlerinde bulunmamaktadır.
Yanma ürünleri içinde bulunan ve çevreye zarar veren bir başka bileşen de Azot oksitlerdir Nox. Azot oksitler fiziksel rahatsızlıklara, gözlerde yanmaya ve yüksek dozda bulunduğunda boğulma hissine neden olur. Yanma ürünleri içinde NOx oluşumunun ana nedenlerinden biri yanma sıcaklığının yüksek olmasıdır. Doğalgaz ocak sıcaklıkları yüksek olup, NOx emisyonu da, eğer önlem alınmazsa, diğer yakıtlara göre daha az olmakla birlikte yine de önemli mertebededir.
Bu yüzden doğalgaz kazanlarında Nox emisyonunu düşürmek için yanma odasına alev soğutma çubukları yerleştirilmiştir.

Doğalgaz temiz bir yakıttır:
Doğalgazın temiz bir yakıt olması kazan bakım ve işletmesi açısından önemli bir avantaj sağlar. Fuel oil veya kömür yakılması halinde kalorifer kazanı ısıtma yüzeyleri üzerinde biriken kül ve kurum tabakası hem yüzeyleri aşındırır hem de ısı geçişini engelleyerek kazan verimini düşürür. Bu yüzden kazan boruları haftada en az bir kere temizlenmek zorundadır. Halbuki doğalgaz kullanımında böyle bir sorun yoktur. Bu nedenle mutfak gibi havalandırılabilen yaşam mahallerinde bile doğal gazlı cihazlar kullanılabilir. Doğalgazın yakılması için ön hazırlama ve depolama gerekmez: Doğalgaz kullanılması halinde yakıt hazırlama ve kül atma işlemlerine gerek kalmaz. Hem fuel oil, hem de kömür depolanmak zorundadır. Bu nedenle kazan dairelerinde yakıt tankı veya kömürlük hacimleri oluşturulmaktadır.
Halbuki doğalgazda buna gerek yoktur. Yakıt doğrudan şebekeden kazana boru ile bağlanmaktadır. Özellikle yakıt depolama zorunluluğu dolayısı ile katı ve sıvı yakıtlarda kazan dairesi bodruma yapıldığı halde, doğalgaz için kazan daireleri çatı katında oluşturulabilir.
Böylece değerli inşaat alanlarından önemli ölçüde tasarruf yapılabilir. Yakılmadan önce fuel oil ısıtılmak, filtrelenmek ve basınçlandırılmak zorundadır. Kömür ise kırılmak, taşınmak ve kurutulmak gibi işlemlere gerek gösterir. Ayrıca mekanik olarak ocağa beslenmesi istendiğinde pahalı sistemler gerekir. Halbuki doğalgazda böyle bir ön hazırlamaya gerek yoktur. Otomatik kontrole uygundur: Doğalgaz yakıcıları tamamen otomatik kontrolle, insana gerek duymadan ve emniyetli bir şekilde çalışırlar. Devreye çabuk girip, devreden çabuk çıkabilirler.

Doğalgaz ekonomiktir:
Bütün bu temizlik, depolama, yakıt hazırlama ve kül atma maliyetleri göz önüne alınırsa, doğalgaz yakılmasının gerek yatırım, gerekse işletme maliyetlerinde önemli kazançlar sağladığı söylenebilir. Yapılan bir çalışmaya göre doğalgaz yakılması halinde sadece işletme giderlerinde fuel oile oranla yıllık tüketiminin %1'i mertebesinde bir tasarruf sağlanmaktadır. Kömür olması halinde bu kazanç çok daha yüksek olacaktır. Kazan verimlerindeki artışlar da dikkate alındığında doğalgazın diğer yakıtlara göre en az %10 mertebesinde ilave işletme ekonomisi sağladığı söylenebilir

Doğalgaz kazanları yüksek verimlidir:
Doğalgazlı kazanlarda ısıl verim de yüksektir. Bir kazanın ısıl veriminin yüksek olması, kazanı terk eden duman gazlarının sıcaklığının düşük olmasına bağlıdır. Fuel oil veya kömür yakılması halinde, daha önce sözü edilen, kükürt oksitlere bağlı asit korozyonu nedeniyle duman sıcaklıkları fazla düşürülmez. Halbuki doğalgazda böyle bir sorun olmadığından daha verimli kazanlar yapmak mümkündür.

Doğalgaz zehirsizdir:
Doğalgazın en önemli özelliklerinden birisi zehirsiz olmasıdır. Doğalgazın solunması halinde zehirleyici ve öldürücü etkisi yoktur. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edilecek oksijen azaldığından dolayı boğulma tehlikesi vardır. Bu yüzden şehre dağıtmadan önce gaza PALGAZ tarafından koku verilmektedir. Böylece ortamda gazın varlığını hissetmek mümkün olmaktadır.

Doğalgaz havadan hafiftir:
Doğalgazın diğer önemli bir özelliği havadan hafif olmasıdır. Dolayısı ile hava içinde yükselme eğilimindedir. Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır. Bu yüzden havalandırma bacalarından kolaylıkla dışarı atılabilirler.

Doğalgaz kuru bir gazdır:
İçinde su buharı bulunmaz. Bu özelliği dolayısıyla dişli bağlantılarda kurumayan sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır. Doğalgazın ısıl değeri: Doğalgazın ısıl değeri hava gazına göre daha fazla, tüp gaza göre daha düşüktür. Bu sebeple hava gazından doğalgaza dönüşen ocaklarda yemekler daha çabuk pişebilecektir.

Ekonomik Doğalgaz
· Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi azaltabilirsiniz.
· Sistemlerinize zaman ayarlı termostat monte ettirdiğinizde veya zaman ayarlı termostatı bulunan cihazlar kullandığınızda gaz tüketiminiz optimize olacaktır.
· Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih ediniz. Konutlardaki tüm ısı kaybının %15 i pencere ve kapılardan olmaktadır. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere süngeri ile kaplayınız.
· Doğalgaz sobası kullanıyorsanız, soba filtrenizi cihazı kullanmaya başladığınız mevsime girdikten sonra her ay kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz.
· Verimli kullanma oda konforu 19 derecedir. Oda termostatı olduğunda 1 derece düşer ve yakıt tüketiminde %6 tasarruf sağlanır.
· Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız, kapatınız.
· Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatınız.
· Soğuk havalarda sıcaklığı içeride tutmak için duvar veya pencere klimalarının dış havayla temas eden bölgelerini engelleyiniz. Tüm ısı kayıplarının %10 u yeniden ısıtılmak zorunda olan hava hareketlerinden dolayı gerçekleşir. Fakat bacalı veya bacasız tipte doğalgaz cihazlarının bulunduğu ortamlarda bulunması zorunlu olan 100 cm2 net geçişli havalandırma menfezini kesinlikle kapatmayınız.
· Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile engellemeyiniz, kapatmayınız. Radyatörler örtülürse %15 yakıt tüketimi artar.
· Doğalgaz tüketim cihazı satın almak istediğinizde verimi yüksek olanı tercih ediniz. · Pişirme ocağını ısınma amaçlı kullanmayınız.
· Bulunduğunuz ortamın konfor şartlarına uygun olarak ısınma cihazını ayarlayınız.
· Bacalı cihazları dolapların içerisine yerleştirmeyiniz. Bu durum cihazların ortamdan yanma havası almasını engeller ve yanma verimi düşer.
· Uygun yalıtım ile aşağıdaki oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilir.
Çatı Yalıtımı % 20
Dış duvar yalıtımı %15
Pencere-kapı yalıtımı % 15
Sızdırmazlık önlemleri % 10

Güvenli Doğalgaz
Bacalı doğalgaz cihazları, 8 metreküpten daha küçük alanlara yerleştirilmemeli.

• Doğalgaz cihazının bağlı olduğu bacaya, teknik olarak başka hiçbir cihaz bağlanmamalı.
• Cihazların bulundukları alanda en az 150 santimetrekare net geçişli, atmosfere açılan havalandırma menfezleri bulunmalı. Bu menfezler, asla kapatılmamalı.
• Bacalı kombi ve soba bulunan odalarda yatılmamalı.
• Bacalı cihazlar, banyo ve tuvaletlere yerleştirilmemeli.
• Hermetik kombiler kapalı balkonlarda kullanılırken, havalandırma menfezleri açık tutulmalı. Söz konusu hermetik kombi açık balkonda ise mutlaka koruyucu bir kutu içinde muhafaza edilmeli.
• Zehirlenme olaylarına yol açan önemli nedenlerden biri olan bacalarda, düzenli olarak temizleme işlemleri yaptırılmalı.
• Yüksekliği 4 metreden az bacalara, bacalı kombi veya şofben bağlanmamalı.
• Şönt (ortak) bacalara, bacalı kombi, şofben veya soba bağlantısı yapılmamalı.
• Cihazlar mutlaka müstakil bir bacaya bağlanmalı.
• Mutfaktaki doğalgazlı şofben veya kombi bacası, aspiratör bacasına bağlanmamalı.
• Bacalı cihazları bağlantıları, ek yerleri ve bacaya bağlandığı noktalar sızdırmaz (alüminyum folyolu bantlar) malzemeyle kaplanmalı.
• Standartlara uygun inşa edilmiş bacaların bulunduğu binalarda, bacalı tip cihazlar, müstakil baca olmadığı durumlarda ise hermetik tip cihazlar kullanılmalı
• Herhangi bir gaz kaçağı durumunda DOĞAL GAZ ACİL 187'i ARAYIN.
• Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri doğalgaz yakıcı cihazlarınızdan, sayaçlarınızdan ve tesisatınızdan uzak tutunuz.
• Elektrik tesisat ve cihazları ile telefon ve kızgın su borularının doğalgaz tesisat ve cihazlarına olan mesafesi en az 40 cm olmalıdır. Bu nedenle elektrikli alet ve kabloları asla doğalgaz tesisatına asmayınız ve sarmayınız.
• Doğalgaz tesisat borularının aktif inşaat malzemeleri ile temasına engel olunuz. Tesisatınızı korozyona karşı koruyunuz.
• Binanızın ana kapama vanasının yerini öğrenerek ani bir müdahale durumunda yapacaklarınızı tasarlayınız.
• Doğalgaz tesisatını kendi amacı dışında ( elektrik, topraklama hattı vb.) kullanmak kesinlikle tehlikeli ve yasaktır.
• Doğalgaz tesisatı borularını taşıyıcı yapı elemanı olarak kesinlikle kullanmayınız.
• Doğalgaz tesisatı borularını dolap veya asma tavan içinde bırakmayınız.
• Mühürlenmiş vanalara, sayaçlara ve regülatörlere kesinlikle müdahale etmeyiniz.
• Doğalgaz tesisatınızda veya cihazınızda yapmak istediğiniz tadilatları yeterlilik almış firmalara yaptırmanız zorunludur. Ehliyetsiz ve yeterliliği olmayan firmalara kesinlikle tadilat yaptırmayınız.
• Doğalgaz cihazlarınızın bakımlarını yetkili servislerine yaptırınız.
• Gaz veya ısı üreten cihazlarınızın yanına veya aynı odaya benzin solventler, cila sprey boyalar, spreyli böcek ilaçları ve benzer basınçlı kutular gibi patlayıcı ürünler koymayınız. Bu tip uçucu ve patlayıcı ürünleri gaz cihazlarının yanından uzak tutmakla birlikte çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde muhafaza ediniz.

Doğalgaz Kaçağı İle Karşılaşınca ;
• Bütün doğalgaz cihazlarını ve vanalarını kapatınız.
• Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırılmalıdır.
• Ana vanayı kapatınız.
• Elektrik düğmelerine dokunmayınız ve ateş yakmayınız. Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz.
• Sigara içmeyiniz. Çakmak - kibrit yakmayınız
• Hemen Doğal Gaz Acil numarası olan 187 yi arayınız. 187'ye ulaşamazsanız itfaiyeyi arayınız.
• Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.
• Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız.
• Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız.

DOĞALGAZ KULLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Havalandırma kanal ve ızgaralarını kapatmayın, sürekli temiz tutun ve ortamı havalandırın.
2. Baca bağlantısı varsa, bacanın sürekli temiz ve açık oluğundan emin olun
3. Tesisatınızda Gaz yoksa 187 Doğalgaz Acil telefonunu arayın
4. Cihazınız anormal çalışıyorsa servisinizi arayın
5. Doğalgaz tesisatı borularına güç vermeyin, çamaşır vs. asmayı.
6. Doğalgaz borularını korozyon etkisinden korumak için mutlaka yağlı boya ile boyayın (tercihen sarı)
7. Gaz kaçağını çakmak, kibrit vs. yanıcı maddelerle aramayın sabun köpüğü kullanın
8. Bina girişindeki ana vana kapalı ise siz açmayın, 187'yi arayın vanayı sadece yetkilisi açabilir
9. Gaz kokusunu tanıyınız, kokuyu tanımayan yatılı misafirlerinize tanıtın. (Çürük sarımsak gibi kokmaktadır)

KONUT İÇERİSİNDE GAZ KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE

1. Cihazınızı, sayaç vananızı ve daire içerisindeki diğer vanaları kapatın
2. Cam ve kapıları açarak ortamı havalandırın
3. Elektrik düğmelerine dokunmayın
4. Telefonu kullanmayın, çalarsa açmayın
5. Ateş ve kıvılcıma sebebiyet verici faaliyetlerden kaçının
6. Sigara içmeyin, kibrit ve çakmak kullanmayın
7. Gaz içermeyen bir yerden187 Doğalgaz Acil telefonunu arayın

SAKİN OLUN VE GAZ İÇERMEYEN BİR YERDE BEKLEYİN. ACİL EKİBİMİZ GELİYOR…

APARTMAN İÇERİSİNDE GAZ KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE

1. Kokuyu hissetmeyenleri uyarın
2. Herhangi bir butona basmayın
3. Cep telefonunuzu kapatın
4. Sigara içmeyin, çakmak ve kibrit kullanmayın
5. Asansöre binmeyin
6. Bina girişindeki ana vanayı kapatın
7. Gaz içermeyen bir yerden187 Doğalgaz Acil telefonunu arayın
8. Kazı ve kaynak çalışması yapanlar varsa durmaları için uyarın

SOKAKTA GAZ KOKUSU HİSTTİĞİNİZDE

1. Kokuyu hissetmeyenleri uyarın
2. Sigara içmeyin, içirmeyin
3. Çakmak ve kibrit kullanmayın
4. Çevreden geçen otomobillerin durmasını sağlayın
5. Kazı ve kaynak çalışması yapanlar varsa durmaları için uyarın
6. Dairelere gaz girişini engellemek için camları ve kapıları kapatın
7. Bu bilgileri ailenizdeki diğer kişilere de öğretin
8. Zaman, zaman acil durumlar için tatbikat yapın
9. En önemlisi sakin olun, o ana kadar bir şey olmamışsa daha sonra olacakları kontrol etmek elinizdedir

SOKAĞIN GAZ EMNİYETİ İÇİN

1. Sokağınızda kazı çalışması yapanları kim olursa olsun 187 Doğalgaz Acil telefonuna bildirin
2. Servis Kutularına zarar verilmesini engelleyin
3. Araçları Servis Kutularına acil müdahaleyi engel olacak şekilde park etmeyin, ettirmeyin
4. Çöp konteynırlarını Servis Kutularından uzak tutun

Copyright © Adel Enerji || Tasarım ve Uygulama antalya web tasarım